Logoped

Logopeden hjelper barn, ungdom og voksne med språk- og talevansker.

Hvordan foregår logopedhjelpen? 

Logopedhjelpen blir i hovedsak gitt på skoler og i barnehager, på logopedkontoret eller hjemme hos den voksne.   

Hva kan logopeden hjelpe med? 

 • Logopeden dekker i hovedsak disse fagområdene: 
 • Språklydvansker 
 • Stamming og løpsk tale 
 • Stemmevansker 
 • Erverva språk- og talevansker 
 • Kommunikasjonsvansker ved nevrologiske sykdommer 
 • Munnmotoriske vansker 
 • Apraksi/dyspraksi 
 • Dysartri 
 • Dysfagi 
 • Leppe-kjeve-ganespalte 
 • Lyttetrening etter innsetting av cochlea-implantat (CI) 
    

Hvordan få logopedhjelp 

Lavterskeltilbud 

Foresatte eller verge kan søke om logopedhjelp på vegne av barn under 18 år. Voksne kan søke om logopedhjelp på vegne av seg selv, eller få hjelp av pårørende, verge eller helsepersonell til å søke.  

Skjema: 

Logopeden tar direkte kontakt med foresatte, barnehage/skole eller den voksne og lager en avtale for oppstart av logopedhjelpen. 

Logopedhjelp etter vedtak 

Det kan gis logopedhjelp etter barnehageloven eller opplæringsloven. Da må foresatte og barnehage/skole henvise barnet til PPT. Vedtak om logopedhjelp blir fattet etter sakkyndig tilrådning fra PPT.