Overgang barnehage - skole

Det er viktig med en godt forberedt og trygg overgang fra barnehage til skole. Gjemnes kommune har en egen plan for hvordan denne overgangen skal gjennomføres.

Planen forplikter pedagoger i barnehager og skoler til å samarbeide for en god overgang fra barnehage til skole for hvert barn. Planen sikrer også at foreldrene får medvirke i overgangen, blant annet gjennom overgangssamtale sammen med pedagogisk leder og kontaktlærer. Andre aktiviteter som kan nevnes er førskoletreff, fadderbesøk i barnehagen og førskoledager på skolen.