Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet.

 

Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Hustadvika pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) skal:

  • Samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
  • Bidra med råd og veiledning til barnehagene og skolene om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål
  • Støtte barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov
  • Gi individrettet støtte i form av drøftingsmøter før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning

Tjenesten er rettet mot innbyggerne i Hustadvika og Gjemnes. Kontoret er lokalisert i Familiens hus i Eide sentrum.

 

Se egen hjemmeside for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for Hustadvika og Gjemnes