Planleggingsdager og ferie

  • Barnehagen holder åpent hele året med unntak av påskeuka, to uker i juli, uke 29 og 30, og romjula.
  • Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. 
  • 5 dager i løpet av barnehageåret er avsatt til planlegging.
  • Daglig åpningstid (mandag – fredag) fra kl. 07.00 – 16.30.
  • Åpning i sommerferien utover de to stengte ukene blir avtalt for hvert år mellom foreldrene, styreren og samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage.
  • Barna må ta ut minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.
  • Dersom det etter behovsundersøkelser viser seg at det er påmeldt 5 barn eller færre får disse tilbud om plass i en annen barnehage som er åpen de aktuelle dagene, styrer avgjør om dette er praktisk mulig å gjennomføre. En fra personalet blir da med over til den andre barnehagen.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 01. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.
Planleggingsdager og ferie
Planleggingsdager og ferie
Måned Hendelse
2020
Januar Kurs- og planleggingsdag 2. januar. Barnehagene er stengt.
April Barnehagen er stengt 6., 7. og 8. april, påskeuka.
Mai Kurs- og planleggingsdag 22. mai. Barnehagene er stengt.
Juli Sommerstengt på grunn av ferie i uke 29 og 30.
August Kurs- og planleggingsdager 12, 13 og 14. august. Barnehagene er stengt.