Planleggingsdager og ferie

​Oversikt over dager og perioder barnehagene er stengte. 
 

  • Barnehagen holder åpent hele året med unntak av påskeuka, to uker i juli, uke 29 og 30, og romjula.
  • Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. 
  • 5 dager i løpet av barnehageåret er avsatt til planlegging.
  • Daglig åpningstid (mandag – fredag) fra kl. 07.00 – 16.30.
  • Åpning i sommerferien utover de to stengte ukene blir avtalt for hvert år mellom foreldrene, styreren og samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage.
  • Barna må ta ut minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.
  • Dersom det etter behovsundersøkelser viser seg at det er påmeldt 5 barn eller færre kan disse få tilbud om plass i en annen barnehage som er åpen de aktuelle dagene. Styrer avgjør om dette er praktisk mulig å gjennomføre. En fra personalet blir da med over til den andre barnehagen.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 1. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.
  • Nytt barnehageår starter alltid 15. august, eller påfølgende mandag hvis 15. er på helg.

Planleggingsdager 2023/2024
14. - 16. august 2023
2. januar 2024
10. mai 2024

Feriestengte perioder 2023/2024
Jul/nyttår: 27. desember 2023 - 2. januar 2024 (planleggingsdag 2. januar)
Påske: 25. mars 2024 - 1. april 2024
Sommerferiestengt: uke 29 og 30, 15. juli 2024 - 26. juli 2024

Planleggingsdager 2024/2025
14. - 16. august 2024
2. januar 2025
30. mai 2025

Feriestengte perioder 2024/2025
Jul/nyttår: 24. desember 2024 - 2. januar 2024 (planleggingsdag 2. januar)
Påske: 14. april 2025 - 21. april 2025
Sommerferiestengt: uke 29 og 30, 14. juli 2025 -25. juli 2025