Planleggingsdager og ferie

​Oversikt over dager og perioder barnehagene er stengte. 
 

  • Barnehagen holder åpent hele året med unntak av påskeuka, to uker i juli, uke 29 og 30, og romjula.
  • Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. 
  • 5 dager i løpet av barnehageåret er avsatt til planlegging.
  • Daglig åpningstid (mandag – fredag) fra kl. 07.00 – 16.30.
  • Åpning i sommerferien utover de to stengte ukene blir avtalt for hvert år mellom foreldrene, styreren og samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage.
  • Barna må ta ut minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.
  • Dersom det etter behovsundersøkelser viser seg at det er påmeldt 5 barn eller færre kan disse få tilbud om plass i en annen barnehage som er åpen de aktuelle dagene. Styrer avgjør om dette er praktisk mulig å gjennomføre. En fra personalet blir da med over til den andre barnehagen.
  • Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 01. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.
  • Nytt barnehageår starter alltid 15. august, eller påfølgende mandag hvis 15. er på helg.

Planleggingsdager 2021/22
15. - 17. august 2021
3. januar 2022
27. mai 2022

Feriestengte perioder
Jul/nyttår: 24. desember 2021 - 3. januar 2022
Påske: 11. april 2021 - 18. april 2022
Sommerferiestengt: 18. juli 2022 - 31. juli 2022