Foreldrebetaling for barnehageplass

Stortinget vedtar maksimalprisen for en barnehageplass i statsbudsjettet hvert år. Gjemnes kommune følger denne maksprisen. Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Foreldrebetaling - satser som gjelder fra 01.01.2023

  • 100 % plass: 3 000,- kroner per måned
  • 80 % plass: 2 400,- kroner per måned
  • 60 % plass: 1 800,- kroner per måned

Betaling for kost kommer i tillegg, dette utgjør mellom 250 og 350 kr pr. måned, alt etter hvilke mattilbud barnehagen tilbyr. Kostpenger innebærer betaling for melk, mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen, betales etter reell kostnad og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Solsida barnehage tilbyr også abonnementsordning på tannkost og tannkrem, som kommer i tillegg til kostpengene. Dette utgjør 10 kroner pr. måned.

Fra 01.08.24 gjelder disse satsene

  • 100 % plass: 1 500,- kr måned
  • 80 % plass: 1 200,-  kr måned
  • 60 % plass: 900,- kr måned

Du kan søke om redusert foreldrebetaling 

Hva er redusert foreldrebetaling?

Mer informasjon om betaling i barnehage

Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 15. i hver måned.

For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.

For barn med rett til plass i september, oktober og november faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

Det betales for 11. måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.

Uteblitt foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. Varsel om oppsigelse av plass sendes til foresatte ved uteblitt foreldrebetaling. 

Søskenmoderasjon

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det automatisk søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige kommunale barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Søskenmoderasjon utregnes automatisk, en trenger ikke å søke om dette. Det gis 100% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager