Pris og betaling

Foreldrebetaling for kommunale barnehager
 

Maksprisen for en heltidsplass per måned er 3 230,- kroner fra 01.01.21. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 35 530,- kroner. Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Foreldrebetaling - satser som gjelder fra 01.01.2021

  • 100 % plass: 3 230 kroner per måned
  • 80 % plass: 2 584 kroner per måned
  • 60 % plass: 1 938 kroner per måned

Betaling for kost kommer i tillegg, dette utgjør enten 250 eller 300 kr pr. måned, alt etter hvilke måltid barnehagen tilbyr. Kostpenger innebærer betaling for melk, mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen, betales etter reell kostnad og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Solsida og Angvik barnehager tilbyr også abonnementsordning på tannkost og tannkrem, som kommer i tillegg til kostpengene. Dette utgjør 10 kroner pr. måned.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Hva er redusert foreldrebetaling?

 

Mer informasjon om betaling i barnehage

Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 15. i hver måned.

  • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
  • For barn med rett til plass i september, oktober og november faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.
  • Det betales for 11. måneder per år, med juli som betalingsfri måned.
  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.
  • Uteblitt foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. Varsel om oppsigelse av plass sendes til foresatte ved uteblitt foreldrebetaling. 

 

Søskenmoderasjon

Dersom familier har flere barn som er folkeregistrert på samme adresse og som går i barnehage, gis det automatisk søskenmoderasjon. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige kommunale barnehager innen samme kommune. Det gis 30% reduksjon for barn nummer to. Søskenmoderasjon utregnes automatisk, en trenger ikke å søke om dette. Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre eller flere barn. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.