Boligutvikling i Gjemnes kommune

Gjemnes kommunestyre vedtok i november 2022 en startlån ramme på 20 millioner kroner til videre fordeling. I mai 2023 ble det vedtatt å øke rammen med 20 millioner ekstra.
Dette er et av flere virkemiddel for å få flere innbyggere i Gjemnes kommune.


 

Det er igangsatt et eget prosjekt for å styrke boligutviklingen i Gjemnes kommune.

Prosjektet har egen arbeidsgruppe og det etableres eget boligkontor med egen kontaktperson.

Arbeidsgruppen består av:

Inge Falstad, kommunedirektør
Leif-Ståle Engdahl, Nav
Anzhelika Petrenko, Utvikling og drift
Liv Iren Lillevevang, Servicekontoret
Nima Haakon Ebrahimsen, Økonomi
Siri Ask Fredriksen, Kultur/Boligkontor 
Borghild Nergaard Aarset, politiker