Ledige tomter i Angvika

Oversiktsbilde over Angvika Sander Engdahl

I Angvika i område Vollan det 2 kommunale tomter til salgs.
Pris på tometer er 270 kr pr. m2, tomtene er levert med infrastruktur for vei, vann og avløp,

Privat reguleringsplan for område "Oppigardshaugen" er under utarbeidelse