Ledige tomter i Flemma

Oversiktsbilde over Flemma Sander Engdahl

I Flemma boligfelt er det 1 kommunale tomt til salgs.
Pris på tometer er 240 kr pr. m2, tomtene er levert med infrastruktur for vei, vann og avløp,