Ledige tomter i Skeidsdalen

Skeidsdalen Sander Engdahl

I Skeidsdalen i område Ørlia boligfelt er det 3 kommunale tomter til salgs.
Pris på tometer er 240 kr pr. m2, tomtene er levert med infrastruktur for vei, vann og avløp