Ledige tomter i Torvikbukt

Torvikbukt Sander Engdahl

I Torvikbukt i område Sørvollan er det 2 kommunale tomter til salgs.
Pris på tometer er 300 kr pr. m2, tomtene er levert med infrastruktur for vei, vann og avløp.
I område Orset boligfelt er det 4 kommunale tomter til salgs.
Pris på tometer er 300 kr pr. m2, tomtene er levert med infrastruktur for vei, vann og avløp.

I Torvikbukt er det og ledig tomter i et privat regulert område. Det heter Hamnahaugen boligfelt, og kontaktpersoner er:

Andres Orset: 986 44 837
Hans Orset: 957 46 461