Ledige tomter på Bergsøya

Bergsøya Sander Engdahl

På Bergsøya er det privat reguleringsplan med flere tomter til salgs.
Ta kontakt med Arild Havnen mob: 480 21 999 for mer informasjon