Batnfjord skule

Batnfjord skule er en skole med til sammen litt over 250 elever. Vi har klassetrinna 1-10, med klasser på mellom 12 og 30 elever. På 1-7.trinn er det rundt 150 elever fordelt på 7 klasser, på 8-10 trinn ca 100 elever delt på 6 klasser. 

Ungdomstrinna er for alle elevene i Gjemnes kommune, mens barnetrinnet dekker Gjemnes, Batnfjord og Torvik krets. Bare noen få elever fra Torvik krets går hos oss, siden Torvikbukt har egen, privat skole.

Skolen har SFO for 1-4.trinn, samt for elever med spesielle behov på 5-7.trinn. SFO-leder er Synnøve Ulseth.

På Batnfjord skule jobber 37 voksne. Vi er ledere, lærere, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

I Årsplana vår, som du finner ei lenke til nederst i dette dokumentet, kan du lese mer om hver enkelt og hvilken funksjon vedkommende har. 

I SFO jobber til sammen 5 av de voksne som også er på skolen. Se SFO-søknad under fana SFO på grunnskole.

Vi deler dagene inn i 4 arbeidsøkter på 60-70 minutter. 1-3.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mens de andre går alle dager. Mange av elevene våre har skoleskyss og lang skolevei.

Dagen starter  kl. 8.05 og slutter kl. 13.55. SFO starter 14.00 og stenger kl. 16.30. Onsdag er SFO åpen hele dagen. 

 

Lenker til aktuelle sider.

Årsplan for Batnfjord skule 2020-21 (DOC, 361 kB)

 

Mandag, 23.08.2021 starter skolen igjen og alle elever fra 2. til 10. Klasse møter klokken 08:05 utenfor skolebygget. Ungdomsskoleelevene har sine klasserom i 2. etasje og barneskoleelevene har sine klasserom i 1. etasje. Alle elever/klasser skal vente utenfor til de blir hentet inn av kontaktlærer. 

Hei! 

Dere har barn som kan starte på 1. trinn på Batnfjord skule høsten 2021. Dette brevet går til alle som bor i skolekretsen for Batnfjord skule, derfor omfatter det også barn som er nærmere til Torvikbukt skule. Det er en privat skole, mens Batnfjord skule er den offentlige. 

Batnfjord skule er en skole fra 1-10, med rundt 250 elever. 1. klasserommet vil bli i 1. etasje i gamle landskapsfløya. 

Kontaktinformasjon

Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule
E-post
Mobil 997 46 637
Christina Walter Eikemo
Saksbehandler/kontor
E-post
Telefon 452 61 020
Heidi Strand Larssæter
Rådgiver Batnfjord skule
E-post
Mobil 482 18 054
Marita Morch
Teamleder 1-4. trinn
E-post
Telefon 413 99 636
Camilla Hareide Sekkeseter
Teamleder 5-7.trinn
E-post
Telefon 975 15 488
Arild Nordengen
Teamleder 8-10.trinn
E-post
Telefon 408 50 697
Synnøve Ulseth
Sfo leder
E-post