Batnfjord skule

Batnfjord skule er en barne- og ungdomsskole med til sammen litt over 250 elever. Vi har klassetrinnene 1-10, med klasser på mellom 15 og 32 elever. På 1-7.trinn er det rundt 150 elever fordelt på 7 klasser, mens det på 8-10. trinn er cirka 100 elever delt på 4 klasser. 

Ungdomstrinna er for alle elevene i Gjemnes kommune, mens barnetrinnet dekker Gjemnes, Batnfjord og Torvik krets. Bare noen få elever fra Torvik krets går hos oss, siden Torvikbukt har egen, privat skole. Skolen har SFO for 1-4. trinn, samt for elever med særskilte behov på 5-7.trinn. SFO-leder er Lene Johansen Hoem.

På Batnfjord skule jobber 47 voksne. Vi er ledere, lærere, vernepleiere, sosionomer, fagarbeidere og assistenter. I årsplanen vår, som du finner ei lenke til nederst på denne siden, kan du lese mer om hver enkelt og hvilken funksjon vedkommende har. 

Vi deler dagene på skolen inn i 4 arbeidsøkter på 60-70 minutter. 1-3. trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mens resten av elevene har skole alle hverdager. Mange av elevene våre har skoleskyss og lang skolevei. Skoledagen starter klokken 08:05 og slutter klokken 13:55. På onsdager slutter skoledagen for 4. til 7. trinn klokken 12:00.

I SFO jobber til sammen 7 voksne, de fleste av disse jobber også på skolen i skoletiden. For å finne søknadslenken til SFO må du gå under SFO fanen. Lenke til SFO siden finner du her. SFO er åpent fra 07:00 - 08:00 på morgenen, samt klokken 14:00 til 16:30 på ettermiddagen. Onsdager er SFO åpen hele dagen (07:00-16:30). 

 

Lenker til aktuelle sider:

Årsplan Batnfjord skule 2021-22 (DOC, 5 MB)

Vedtekter til Batnfjord SFO (PDF, 99 kB)

Artikkelliste