Batnfjord skule

Skolestart Batnfjord skule høst 2019.

Skolen starter mandag 19.august kl. 08.05 for 2. til 10.klasse.

1.klasse starter kl. 09:00.

1.klasse skal møte på klasserom 119 i Nordfløya (Det gamle musikkrommet)

 

Batnfjord skule er en skole med til sammen litt over 250 elever. Vi har klassetrinna 1-10, med klasser på mellom 12 og 30 elever. På 1-7.trinn er det rundt 150 elever fordelt på 7 klasser, på 8-10 trinn ca 100 elever delt på 6 klasser. 

Ungdomstrinna er for alle elevene i Gjemnes kommune, mens barnetrinnet dekker Gjemnes, Batnfjord og Torvik krets. Bare noen få elever fra Torvik krets går hos oss, siden Torvikbukt har egen, privat skole.

Skolen har SFO for 1-4.trinn, samt for elever med spesielle behov på 5-7.trinn. SFO-leder er Trine Aarnes.

På Batnfjord skule jobber 37 voksne. Vi er ledere, lærere, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

I Årsplana vår, som du finner ei lenke til nederst i dette dokumentet, kan du lese mer om hver enkelt og hvilken funksjon vedkommende har. 

I SFO jobber til sammen 5 av de voksne som også er på skolen. Se SFO-søknad under fana SFO på grunnskole.

Vi deler dagene inn i 4 arbeidsøkter på 60-70 minutter. 1-3.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mens de andre går alle dager. Mange av elevene våre har skoleskyss og lang skolevei.

Dagen starter  kl. 8.05 og slutter kl. 13.55. SFO starter 14.00 og stenger kl. 16.30. Onsdag er SFO åpen hele dagen. 

 

Lenker til aktuelle sider.

 

Kontaktinformasjon

Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule, skolefaglig ansvarlig
E-post
Mobil 997 46 637
Anna Øren Skomsøy
Kontor
E-post
Telefon 904 11 663
Merete Undlien
Kontor
E-post
Telefon 904 11 663
Trine Aarnes
SFO leder Batnfjord
E-post
Mobil 948 87 666
Kristin Larsen
Teamleder 1-4. trinn
E-post
Telefon 412 30 610
Camilla Hareide Sekkeseter
Teamleder 5-7.trinn
E-post
Telefon 975 15 488
Arild Nordengen
Teamleder 8-10.trinn
E-post
Telefon 408 50 697