Batnfjord skule

Batnfjord skule er en skole med til sammen litt over 250 elever. Vi har klassetrinna 1-10, med klasser på mellom 12 og 30 elever. På 1-7.trinn er det rundt 150 elever fordelt på 7 klasser, på 8-10 trinn ca 100 elever delt på 6 klasser. 

Ungdomstrinna er for alle elevene i Gjemnes kommune, mens barnetrinnet dekker Gjemnes, Batnfjord og Torvik krets. Bare noen få elever fra Torvik krets går hos oss, siden Torvikbukt har egen, privat skole.

Skolen har SFO for 1-4.trinn, samt for elever med spesielle behov på 5-7.trinn. SFO-leder er Trine Aarnes.

På Batnfjord skule jobber 37 voksne. Vi er ledere, lærere, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

I Årsplana vår, som du finner ei lenke til nederst i dette dokumentet, kan du lese mer om hver enkelt og hvilken funksjon vedkommende har. 

I SFO jobber til sammen 5 av de voksne som også er på skolen. Se SFO-søknad under fana SFO på grunnskole.

Vi deler dagene inn i 4 arbeidsøkter på 60-70 minutter. 1-3.trinn går på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, mens de andre går alle dager. Mange av elevene våre har skoleskyss og lang skolevei.

Dagen starter  kl. 8.05 og slutter kl. 13.55. SFO starter 14.00 og stenger kl. 16.30. Onsdag er SFO åpen hele dagen. 

 

Lenker til aktuelle sider.

Årsplan for Batnfjord skule 2020-21 (DOC, 361 kB)

 

Gjemnes kommune tilbyr nå foreldreveiledning etter icdp-programmet, og tilbudet går ut til alle foreldre i kommunen. Dette er et veiledningsprogram som passer for alle foreldre, en trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer. Hovedmålet med veiledningen er at foreldre skal kunne kjenne på mestring i forhold til egen rolle som foreldre, og at en legger vekt på en best mulig relasjon til sine egne barn. Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en hektisk hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvor viktig du er for barna dine. I program for foreldreveiledning legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer, og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.

Mandag 17.08 er det skolestart, og alle elever møter kl. 08:05.

Så vidt vi vet nå, går skolebussene som vanlig, skulle det bli endringer, får dere beskjed.

3.klasse skal møte på gamleskolen, de andre møter utafor skolebygget. 8.klasse skal bruke Hjorten, de andre blir nå plassert i Nord-fløya, 1, 2. og 3.etg.

Innganger som kan brukes er i 1.etg i Nordfløya og trapp i enden av Nordfløya.

VEL MØTT TIL SKOLESTART!!

Kontaktinformasjon

Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule, skolefaglig ansvarlig
E-post
Mobil 997 46 637
Christina Walter Eikemo
Saksbehandler/kontor
E-post
Telefon 452 61 020
Trine Aarnes
SFO leder Batnfjord
E-post
Mobil 948 87 666
Kristin Larsen
Teamleder 1-4. trinn
E-post
Telefon 412 30 610
Camilla Hareide Sekkeseter
Teamleder 5-7.trinn
E-post
Telefon 975 15 488
Arild Nordengen
Teamleder 8-10.trinn
E-post
Telefon 408 50 697
Batnfjord skule
Skulekontor
Mobil 904 11 663