Innskriving i skolen

Nedenfor finner dere lenken for innskriving i skolen. Denne skal ikke brukes før april/mai det kalenderåret barnet skal begynne på skolen og først når dere har fått skriv om dette. Gjelder kun for kommende førsteklassinger.

Innskriving i skolen

Etter innskriving må dere installere appen "min skole - foresatt" om dere ikke har den fra før. Dette er skolens informasjonskanal og det er her all kommunikasjon med skolen vil foregå. 

Du finner den her:  google play  eller  app store