Innskriving i skolen

Nedenfor finner dere lenken for innskriving i skolen. Denne skal ikke brukes før april/mai det kalenderåret barnet skal begynne på skolen og først når dere har fått skriv om dette. Gjelder kun for kommende førsteklassinger.

Innskriving i skolen