Logoped

Logopeden hjelper barn, ungdom og voksne med språk- og talevansker.

Hvem kan få logopedisk hjelp?

  • Logopeden gir tilbud til barn i både barnehage og i skole.
  • Logopeden gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.


Hvilke vansker kan logopeden gi hjelp til?

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflytvansker – stamming og løpsk tale
  • Munnmotoriske vansker
  • Stemmevansker
  • Ervervede språk- og talevansker
  • Lyttetrening ved CI (cochleaimplantat)


Hvor kan hjelpen gis?
Logopedtilbudet gis til barn i barnehagens lokaler, skolens lokaler, på logopedkontoret eller hjemme hos voksne.


Hvordan kan hjelpen gis?
Foreldre, i samarbeid med barnehage/skole, fyller ut henvisningsskjema (PDF, 67 kB), hvis de mener at barnet har språkvansker som de ønsker skal bli vurdert av logoped. Vi jobber med å digitalisere skjemaet, men frem til det er på plass kan utfylt skjema leveres på Servicekontoret eller sendes digitalt med eDialog. Voksne må henvende seg til PPT for en sakkyndig vurdering av sine vansker.

 

Kontaktinformasjon

Synne, Dalsegg Johnsen
Logoped
E-post
Mobil 902 96 407

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra