Logoped

Logopeden hjelper barn, ungdom og voksne med språk- og talevansker.

Hvem kan få logopedisk hjelp?

  • Logopeden gir tilbud til barn i både barnehage og i skole.
  • Logopeden gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.


Hvilke vansker kan logopeden gi hjelp til?

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflytvansker – stamming og løpsk tale
  • Munnmotoriske vansker
  • Stemmevansker
  • Ervervede språk- og talevansker
  • Lyttetrening ved CI (cochleaimplantat)


Hvor kan hjelpen gis?
Logopedtilbudet gis til barn i barnehagens lokaler, skolens lokaler, på logopedkontoret eller hjemme hos voksne.


Hvordan kan hjelpen gis?
Foreldre, i samarbeid med barnehage/skole/helsestasjon/lege, fyller ut henvisningsskjema, hvis de ønsker at barnet skal bli vurdert av logoped. Voksne (over 18 år) må henvende seg til PPT for en sakkyndig vurdering av sine vansker.