Angvik SFO

Angvik SFO held til i skulebygget på Angvik skule. Det er i utegangspunktet feriestengt SFO, men vi held ope i haust-, vinter og sommarferie ved behov. Skuleåret 2020/2021 har vi 14 barn på SFO.

Til alle 1.klasseforeldre 2021-2022     

Tida frem til hausten og skulestart går fort, og det nærmar seg søknadsfrist til SFO for dei som har behov for det. 
 

Informasjon om søknadsprosess finner de her på heimesida. Søknadsfrist er 1.mai 2021, og de vil motta svar på søknad innan to veker etter fristen. Nytt SFO-år startar 1.august 2021. Dei som har barnehageplass og ønskar å nytte seg av SFO kan då seie opp barnehageplassen frå 31.juli.
 

Informasjon om opningstider og prisar finn de også på denne heimesida.  Det er viktig at de oppgir dagar og tider i kommentarfeltet, samt om barnet har allergier. 
 

Overgangssamtalane mellom barnehage og skule tek vi normalt før SFO-året startar. For å å lage ein best muleg start for barnet, ønskar både SFO-leiar og kontaktlærar å vere med på desse overgangssamtalene.

Ta gjerne kontakt med rektor eller SFO-leiar om de har spørsmål til innsøking eller opphald på SFO.

 

Beste helsing Unni Kjelleberg Solli

unni.kjelleberg.solli@gjemnes.kommune.no

rektor, Angvik skule

Britt Anne Dyrli Flemsæterhaug

britt.anne.dyrli.flemsæterhaug@gjemnes.kommune.no

SFO-leiar Angvik skule

Kontaktinformasjon

Unni Kjelleberg Solli
Rektor Angvik skole
E-post
Mobil 909 32 476
Britt Anne Dyrli Flemsæterhaug
SFO leder Angvik
Mobil 902 87 591