Batnfjord SFO

Batnfjord SFO ligger nå i skolebygget og dere benytter inngangen på barneskolesiden, nærmest ballbingen. Batnfjord SFO er en helårsåpen SFO, med unntak av 4 uker i juli  (27, 28, 29 og 30) og noen planleggingsdager.

Informasjon om Batnfjord SFO 

Nytt SFO-år starter 29. juli 2024. De som har barnehageplass og ønsker å benytte seg av SFO fra 29. juli og fram til skolestart kan da si opp barnehageplassen til 1. august.

Det er viktig at tidspunkt for ønsket tilstedeværelse angis i søknaden uansett plasstype. Behandlingstid på søknader er 2 uker fra etter søknadsfristen er gått ut. For å ha rett på plass fra skoleåret starter, må det søkes innen fristen for hovedopptaket. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, men før august, er ikke garantert sfo-plass før i september. Suppleringsopptak skjer gjennom hele skoleåret så fremt det er plass. Tidligste oppstart blir 1 måned fra etter at søknaden er behandlet. 

Ta kontakt om dere har spørsmål.

Viktig informasjon når du søker SFO plass for skoleåret 24-25 (PDF, 183 kB)