Batnfjord SFO

Batnfjord SFO ligger nå i skolebygget og dere benytter inngangen på barneskolesiden, nærmest ballbingen.

Batnfjord SFO er en helårsåpen SFO, med unntak av 4 uker i juli og noen plandager.

Til alle 1.klasse foreldre 2021-2022     

Tiden frem til høsten og skolestart går fort, og det nærmer seg søknadsfrist til SFO for de som har behov for det. 
 

Informasjon om søknadsprosess finner dere her på hjemmesiden. Søknadsfrist er 1.mai 2021, og dere vil motta svar på søknad innen 2 uker etter fristen. Nytt SFO-år starter 1.august 2021. For de som har barnehageplass og ønsker å benytte seg av SFO kan da si opp barnehageplassen til 1.august.
 

Informasjon om åpningstider og priser finner dere også på denne hjemmesiden. Når dere velger ønsker opphold må dere beregne at en ettermiddag tilsvarer 2.5t, uansett om barnet bare er der fra 14-15. Det er viktig at dere oppgir dager og tider i kommentarfeltet, samt om barnet har allergier.
 

Overgangssamtalene barnehage – skole begynner vanligvis før søknadsfristen hos oss går ut.
For å bli litt kjent med dere foreldre og for å lage en best mulig start for deres barn, ønsker SFO leder å være med på disse overgangssamtalene.
Fint om dere som vet dere skal søke plass hos oss sender Synnøve en mail på synnove.ulseth@gjemnes.kommune.no om dere kommer til å søke, så har vi en oversikt over det når samtalene begynner.

Ta gjerne kontakt med leder om det skal være noe om det er noe dere lurer på.

 

Mvh Synnøve Ulseth

Synnove.ulseth@gjemnes.kommune.no

SFO-leder Batnfjord SFO

Kontaktinformasjon

Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule, skolefaglig ansvarlig
E-post
Mobil 997 46 637
Synnøve Ulseth
Sfo leder
E-post