Informasjon om SFO

Det er skulefritidsordning (SFO) ved alle barneskular i kommunen. Dette er eit tilbod til elevar i 1. - 4. klasse som treng tilsyn utanom skuletid.

Drift av kommunale skulefritidsordningar er regulert av vedtekter som blir fastsette av kommunestyret. Ut over kommunens vedtekter gjeld opplæringslova og forskrift om skulefritidsordning.

Foresatte som søkjer barn inn i SFO pliktar å gjere seg kjent med Vedtekter for den kommunale skolefritidsordninga (PDF, 99 kB).

Det er særleg viktig å merke seg høve som gjeld oppseiing og opphaldstid. Angvik SFO følgjer skuleruta. Ein held likevel ope etter behov i haust- og vinterferie, samt delar av sommarferien (stengt i juli). Om ein ønskar plass i skuleferien, må ein betale eit tillegg, då satsen for Angvik SFO er regulert i hht skuleruta.