Fravær og permisjoner

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom.

Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår (forskrift til Opplæringslovens § 3-41) kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare helsefravær fra 4. fraværsdag og kronisk sykdom som begge er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon.

Foresatte oppfordres til å legge ferieturer ol. til skolefrie perioder. Etter jul på 10.trinn og frem til eksamensperioden er over blir ikke søknader ut over en dag innvilget, der årsaken er ferieturer, konserter ol.  

Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Opplæringsloven §2-13 og Forskrift til opplæringsloven kap. 3

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Inntil 3 dager

Du kan søke om fri inntil 3 dager. Det gjøres til kontaktlærer gjennom Visma Flyt Skole.

Inntil 10 dager

Du kan søke om fri inntil 10 dager. Det gjøres til rektor.

 

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Permisjon i mer enn 10 dager

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa sier følgende:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Kommunen har ikke delegert fullmakt til å innvilge permisjon ut over to uker.

Hvis det er behov for fri fra undervisning ut over 10 dager, må det sendes en melding til kommunen om at foreldre starter hjemmeundervisning.

Ved hjemmeundervisning er det foreldrene som tar over ansvaret for opplæringen. Les mer om dette i vedlagte link.

Informasjon om hjemmeundervisning fra Utdanningsdirektoratet

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker. 

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.

Artikkelliste