Skoleskyss

Til foreldre med elevar som skal søke om skuleskyss

Regler for retten til fri skoleskyss finner du her:

Rundskrivet Retten til skyss Udir-2-2019

 

Fyll ut søknadskjema her og lever på skulen (dei som har søkt tidlegare, treng ikkje fylle ut skjema på nytt):

Skjema for skoleskyss

 

Dersom eleven har delt bustad, må de legge ved "skjema for stadfesting av delt bustad". Dette finn de i lenka over.