Visma sikker sak

Foresatte i skolene våre kjenner trolig til at skolene bruker Visma Flyt Skole som fagsystem, og dere bruker her en app for kommunikasjon med deres skole. 

Alle kommunene er nå i ferd med å innføre Visma Sikker Sak. Tjenesten er et tillegg til Visma Flyt Skole og innføres for sikrere håndtering av sensitive personopplysninger. Skolene vil gjennom Visma Sikker Sak på en tryggere måte gjennomføre saksbehandling og kommunisere digitalt med eksterne samarbeidspartnere som helsevern, barnevern og PPT (Pedagogogisk-psykologisk tjeneste.)

Digital postkasse

Kommunikasjonen vil foregå med KS SvarUT og SvarINN og foresatte vil kunne ta imot informasjon i sin valgte digitale postkasse i Digipost, e-Boks eller Altinn. Kommunene våre har også ulike skjema på sine hjemmesider som foresatte kan bruke til digital kommunikasjon inn mot sin skole. Henvendelser via disse skjemaene som inneholder sensitive personopplysninger vil også behandles i Visma Sikker Sak. 

 

Trygg kommunikasjon

Formålet med denne informasjonen er å trygge dere på at vi kontinuerlig jobber med å forbedre håndtering av sensitiv informasjon. I praksis vil dere som foresatte merke lite til endringen. 

Visma som er leverandør av tjenesten har ikke laget informasjon spesifikt rettet mot foresatte til elever, men den som er interessert kan finne mer informasjon på Visma sine nettsider.