Grunnskole for voksne

Gjemnes kommune kan tilby grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med Voksenopplæringen i Kristiansund, og undervisningen foregår ved Høgskolesenteret på Løkkemyra.

Kommunen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, og opplæringen er lovfestet i opplæringslova § 4A-1 som du kan finne i lovteksten vi linker til her.

Det kan være ulike grunner til at en voksen ønsker grunnskoleopplæring, og kommunen har en plikt til å vurdere alle søknader. Henvend deg til kommunen for å få søknadsskjema. Du må begrunne hvorfor du ønsker grunnskoleopplæring, og legg ved de dokumenter du eventuelt har. Kommunen vil vurdere din søknad basert på de opplysningene du gir, og fatte et vedtak. Får du avslag på opplæring har du klageadgang, og fristen for å sende klagen til kommunen er på 3 uker.

For å ha rett til grunnskoleopplæring må du være over opplæringspliktig alder, ha et behov for grunnskoleopplæring og ha lovlig opphold i Norge. For mer informasjon kan du lese om dette på Utdanningsdirektoratet side.

Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen kan ha behov for spesialundervisning. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets side. Du kan også ta direkte kontakt med kommunen.

Søknadsfrist til Gjemnes kommune er 1.april.

Grunnskoleopplæringen er gratis.