Kveldskurs i norsk for innvandrere

Voksenopplæringen i Gjemnes ønsker å tilby kveldskurs i norsk for nybegynnere.

Vi vil tilby kveldskurs i norsk for innvandrere denne våren, og starter derfor opp mandag 7.februar. Kurset vil foregå hver mandag kveld fra klokken 17.30 til 20.30, med unntak av i ferier og på helligdager.  Siste kveld er 20.juni. 

Fra 25.april er det mulig å delta for den som er litt viderekommen. 

Det er bindende påmelding, og kurset koster kr 1600,-  for de som deltar fra 7.februar. For de som starter 25.april vil det koste kr 800.-  Dette inkluderer tilgang til et nettbasert program som heter "Basar".

Egen pc må tas med, da vi ikke har så mange å låne ut. 

For mer informasjon og påmelding kan du ringe lærer Tove Halseth på tlf 97981977, eller sende mail til tove.halseth@gjemnes.kommune.no. Da vil du få tilsendt informasjon og et påmeldingsskjema.