Norskopplæring for voksne


Gjemnes kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne over 16 år som er ny i Norge, og ønsker å lære norsk, eller har rett og plikt til å gjennomføre 550 timer norsk, og 50 timer samfunnsfag.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

Vi har nå lokaler i Gammelskolen, Skulvegen 5.

Skolens tilbud

I hovedsak 3 sentrale områder:

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Vi tilbyr også eksamen hver vår og høst.

Undervisningen ved norskopplæringen er gratis for alle som har rett og plikt til norskopplæring. 

Link til IMDI

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/norskopplaring/

Ta kontakt med kommunen for å få søknadsskjema. 

Kontaktinformasjon

Tone Aarsund
Rektor ved Voksenopplæringen
E-post
Mobil 906 42 320

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra