Norskopplæring for voksne


Gjemnes kommune tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne over 16 år som er ny i Norge, og ønsker å lære norsk, eller har rett og plikt til å gjennomføre norskopplæring, og 75 timer samfunnsfag.

Voksenopplæringen skal tilrettelegge for utdannelse for mennesker med ulik etnisk og utdanningsmessig bakgrunn. Skolen skal bidra til å fremme inkludering og kulturelt mangfold.

Vi har lokaler i Gammelskolen, Skulvegen 5. 6631 Batnfjordsøra

Skolens tilbud

I hovedsak 3 sentrale områder:

Norskopplæring

Samfunnskunnskap

Grunnskoleopplæring

Vi tilbyr også eksamen hver vår og høst.

Undervisningen foregår på onsdager kl 08.30 - 16.00 og torsdager kl. 08.30 - 14.00. 

Link til IMDI

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/norskopplaring/

Ta kontakt med kommunen for å få søknadsskjema.