Krisesenter

Gjemnes kommune har tilbud om krisesenter gjennom samarbeidet med Krisesenteret i Molder.

http://www.krisesenteretmolde.no/

De kan kontaktes på tlf 71 25 66 66

eller epost: post@krisesenteretimolde.no

Besøks og poastadresse er: Fridtjof Nansens gate 5 6413 Molde