Senter mot incest og seksuelle overgrep - NOK

NOK Møre og Romsdal er et fylkesdekkende lavterskeltilbud for ungdom og voksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deres pårørende og hjelpeapparat. Vi tilbyr også støtte og veiledning av pårørende til utsatte barn.

Hos NOK Møre og Romsdal møter du en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med fokus på hjelp til selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

 

ADRESSE:
NOK Møre og Romsdal
Moldelivegen 9
6415 Molde

telefon: 71 11 51 55 mobil: 97 41 55 80
E-post: post@nokmr.no
Hjemmeside: https://nokmr.no/