Tøndergård

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole for elever med behov for spesialundervisning. Skolen eies av kommunene: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.

Skolen samarbeider med Møre og Romsdal fylkeskommune som kjøper plasser til elever i videregående skole.  Skolen har en veiledningstjeneste primært for ansatte i eierkommunene, men også videregående skoler kan kjøpe denne tjenesten.
 
I tillegg til fylkeskommunen, kan også andre kommuner benytte seg av tilbudene skolen kan gi i form av: Kjøp av skole- / internatplass og veiledning / kurs.
 
I arbeidet på internatene legges det stor vekt på målrettet miljøarbeid. Skole- og internatpersonalet samarbeider for å gi den enkelte elev et tilbud som fremmer læring, mestring og personlig ansvar.  Vi vektlegger et godt samarbeid med foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også med ulike kompetansemiljø.


Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt.

Tøndergård skoles hjemmeside

For søknad om internatplass benytt kommunens søknadskjema om helse- og omsorgstjenester (PDF, 184 kB)