Barnekoordinator

Barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester fra kommunen har rett til å få en barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c og i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. 

Barnekoordinatoren vil samle og koordinere de forskjellige tjenestene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Barnekoordinatoren vil blant annet bidra til;

  • Koordinering av alle innvolverte tjenester og framdrift av individuell plan.
  • Informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
  • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
     

Dere som foreldre kan ta kontakt med helsetjenesten eller kommunens vedtaksteam i kommunen dersom dere har spørsmål eller ønsker informasjon om barnekoordinator. Kommunen skal på eget initiativ tilby tjenesten til de familiene som tror kan ha behov for barnekoordinator.