Demenskoordinator

Demenskoordinator bistår med kartlegging, utredning og oppfølging av hjemmeboende med demens/hukommelsesproblem. Demenskoordinator samarbeider med kommunens helsetjenester, bidrar med råd og veiledning til den som har demens/hukommelsesproblem og dens pårørende.

Demenskoordinator har fast kontordag på onsdager hvor det er mulig å komme innom for en prat eller avtale samtale/møte innenfor kommunens åpningstid. Det er også mulig å kontakte demenskoordinator ellers i uken på e-post og telefon.

Dette er et lavterskeltilbud hvor alle som ønsker en samtale og informasjon med råd og veiledning kan henvende seg. Du kan ta kontakt direkte eller ved henvisning fra lege eller andre henvisningsinstanser.

Artikkelliste