Fysioterapi

Fysioterapitjenesten er en kommunal tjeneste for kommunens innbyggere. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon. Fysioterapitjenesten er lokalisert i Helse- og omsorgssenteret på Batnfjordsøra.  Vi har 2 fysioterapeuter i 100 % og en i 50% stilling. 

Hvem kan få fysioterapi?

Alle som er bosatt eller oppholder seg i Gjemnes kommune kan få hjelp av fysioterapitjenesten.

 

Hvordan komme i gang?

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapitjenesten i Gjemnes kommune per telefon eller oppmøte. Eventuelt kan du få en henvisning fra lege og sende denne til fysioterapitjenesten. Vær oppmerksom på at det kan være venteliste.

 

Hva koster det?

Du må betale en offentlig fastsatt egenandel for timer hos fysioterapeut. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Egenandel ved fysioterapi kan utløse frikort.

Informasjon om priser og egenandeler

 

Behov for transport

Hvis du ikke klarer å komme deg til behandlingsstedet på egenhånd, og ikke kan benytte rutegående transport på grunn av helsemessige eller trafikale årsaker, kan fysioterapeut rekvirere taxi via pasientreiser. Gi beskjed til fysioterapeut om dette. Det er en egenandel ved slike reiser dersom du ikke har opparbeidet frikort. Ved spesielle tilfeller kan fysioterapeut gi behandling i hjemmet.

 

Tekniske hjelpemidler:

En av fysioterapeutene er hjelpemiddelansvarlig i kommunen, og fysioterapitjenesten kan bidra til formidling av hjelpemidler.

 

Mer om regler og retningslinjer for fysikalsk behandling finner du på http://www.helfo.no