Flerfaglig team

Flerfaglig team er en veiledningsgruppe som har som formål å bistå med veiledning til barn, ungdom eller familier med barn som strever med noe.

Flerfaglig team er veiledningsgruppe som er satt sammen av representanter fra helsestasjon, barnehage, skole, psykisk helsearbeid, PPT og barnevern. Disse fagpersonene har bred kompetanse om barn og unges utvikling, samt kjennskap til aktuelle tiltak som kan tilbys familiene. Medlemmene i teamet har taushetsplikt og opplysninger vedrørende sakene blir ikke ført i journal.

Tiltak kan være konkret hjelp som deltakerne i flerfaglig team rår over, eller å henvise til andre instanser. Målet er å løse problemet med tverrfaglig innsats på lavest mulig nivå, før en eventuelt henviser til andre instanser.

Mer informasjon og skjema for kontakt med flerfaglig team (PDF, 329 kB)

Koordinator for flerfaglig team er Marianne Stenberg, helsesykepleier.