Helsestasjon- og jordmortjenesten

Helsestasjon- og jordmortjenesten holder til i 1. etasje i helse- og omsorgssenteret på Batnfjordsøra. 
Ved behov for kontakt send melding via DigiHelsestasjon gjennom Helsenorge eller se kontaktopplysninger på høyre side. 

Helsestasjon:
Åpningstider:

Kl 08.00 - 15.30 mandag, onsdag og  fredag (15.mai til 15. sept)
Kl 08.00 - 16.00 mandag, onsdag og fredag (16.sept til 14.mai)

Tirsdager og torsdager etter avtale.

Helsesykepleier gjennomfører individuelle helsekontroller i samarbeid med lege og fysioterapeut, vaksinasjonsprogram for barn og skolehelsetjeneste med helseopplysning i samarbeid med skolene.

Helsestasjon 0 - 5 år 


Helsestasjonen er aktiv i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge.

Skolehelsetjeneste:

Helsesykepleier Kristin Male er tilstede på

Batnfjord skule: Mandag, onsdag og fredager fra kl 08:30 til 14:00

Angvik skule: Annenhver tirsdag kl 08:30 til 13:00

Helsesykepleier Marianne Stenberg er tilstede på

Torvikbukt skule: Annenhver tirsdag

Skolehelsetjenesten 5–20 år - Helsedirektoratet 

Jordmortjeneste

Pr. tiden har vi dessverre ikke jordmor tilstede i Gjemnes. Ny jordmor er på plass i Gjemnes i uke 21. Ta kontakt med fastlege for svangerskapsoppfølging inntil ny jordmor er på plass. Helsesykepleier gjennomfører første hjemmebesøk etter fødsel frem til uke 21. 

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg og kan velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor. 

Jordmortjenesten er ett gratis tilbud til gravide der du følges gjennom svangerskap og barseltid. Oppfølgingen tar utgangspunkt i Nasjonalfaglige retningslinjer i svangerskapsomsorgen. Les mer om dette her  Svangerskapsomsorgen - Helsedirektoratet   Jordmor samarbeider med blant annet fastleger, spesialisthelsetjenesten og helsesykepleier. 

For mer informasjon om svangerskapsomsorgen i Gjemnes kommune, her er vår brosjyre (PDF, 719 kB)

Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å bli med den gravide på konsultasjon. 

Ved behov for akutt hjelp ring legevakt 116 117.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Fødeavdeling Molde sykehus tlf 711 21760. 


For mer informasjon om fødeavdelingen: Føde-barsel Molde - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)