Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse.
I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene . Det kan være for eksempel manuelle rullestoler, rullatorer eller toalettforhøyere.

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Ta  kontakt med ergo/fysioterapitjenesten. Du kan hente selv eller avtale levering av hjelpemiddel. 

Ergo/Fysioterapitjenesten, Torget 5, 6631 Batnfjordsøra 
tel. 947 95 971