Kortvarig behov

Kommunens lager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse.
I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene . Det kan være for eksempel manuelle rullestoler, rullatorer eller toalettforhøyere

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Ta  kontakt med fysioterapitjenesten. Du kan hente selv eller avtale levering av hjelpemiddel. 

Fysioterapitjenesten, Torget 5, 6631 Batnfjordsøra 
tel. 947 95 971
 

Kontaktinformasjon

Fysioterapi
Mobil 947 95 971

Åpningstider

kl 08.00 - 15.15 mandag-fredag

Adresse

Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Besøksadresse:
Torget 5
6631 Batnfjordsøra