Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse så kan Nav hjelpemiddelsentralen låne ut hjelpemiddel. Søknad med dokumentasjon sendes til NAV.

Hvordan søke om et hjelpemiddel?
Du kan søke selv, skjema på  Nav.no/hjelpemiddel/skjema  eller  ta kontakt med ergo/fysioterapitjenesten i kommune 947 95 971

Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, begrunner hvorfor du må ha det hjelpemiddel i søknaden, og gi opplæring i bruk. Ta kontakt med ergo/fysioterapitjeneste: 947 95 971

Kommunale hjelpemiddelteknikere leverer hjelpemiddel hjem til deg, hjelper med montering og små reparasjoner.
Du er selv ansvarlig for vedlikehold og slitasje reparasjon (reparere dekk på sykkel). Større vedlikehold kontaktes NAV hjelpemiddelsentralen. 

Kontaktinformasjon

Ergo- og fysioterapi
Mobil 947 95 971

Åpningstider

kl 08.00 - 15.15 mandag-fredag

Adresse

Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Besøksadresse:
Torget 5
6631 Batnfjordsøra