Tilbakelevering, bytting og reparasjon

Tilbake levering
Når et hjelpemiddel ikke lenger er i bruk, ikke er egnet lenger eller brukeren har ikke behov for det lenger, må hjelpemiddelet leveres straks tilbake til kommunalt lager. Kommunen sorger for at lånte hjelpemidler fra NAV bli returnert til NAV hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler som leveres tilbake skal være reingjort.

Bytting
Når et hjelpemiddel ikke lenger er tilpasset, utslitt eller ødelagt. Kan man søke NAV om å bytte.

Reparasjon 
Små vedlikehold må brukeren utføre selv. Ved større reparasjoner kontaktes kommunalt hjelpemiddelteknikker.

Ved akutt behov for reparasjon av elektriske rullestoler, heis, plattformheis eller seng utenfor arbeidstid ring Vakttelefon Hjelpemiddelsentralen 917 81 122.

 

For tilbakelevering, bytting eller reparasjon ta kontakt med kommunal ergo/fysioterapitjeneste 947 95 971