Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles deg som trenger bistand i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom, kognitiv svikt og / eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie skal hjelpe deg med nødvendig helsehjelp.

Kriteriene for å få hjemmesykepleie er:

- Må oppholde seg i Gjemnes kommune.
- Ha behov for hjemmesykepleie til pleie og omsorg.
- Trenger oppfølgning og observasjon av medisinsk behandling, som sårbehandling og medisiner.
- Forebygge og hindre sykdomsutvikling og innleggelse på institusjon.
- Rehabilitering etter sykdom.
 

Hvordan søke:


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon kan du lese:

Kontaktinformasjon

Marit Veum
Seksjonsleder hjemmetjenesten
E-post
Mobil 47 37 10 70
Vaktmobil hjemmetjenesten
Mobil 97 73 50 63

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra