Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles til de som trenger bistand i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom, kognitiv svikt og / eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie skal skal ikke gjøre oppgaver som bruker selv klarer å utføre, men bidra til å oppretteholde og forbedre brukers funksjonsnivå i hverdagen for å kunne bo lengst mulig hjemme.

Kriteriene for å få hjemmesykepleie er:

- Må være oppholdene i Gjemnes kommune.
- Ha behov for hjemmesykepleie til pleie og omsorg.
- Trenger oppfølgning og observasjon av medisinsk behandling, som sårbehandling og medisiner.
- Forebygge og hindre sykdomsutvikling og innleggelse på institusjon.
- Rehabilitering etter sykdom.
 

Hvordan søke:


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon kan du lese:

Kontaktinformasjon

Irene Apold
Seksjonsleder for hjemmetjenesten
E-post
Mobil 902 16 211
Vaktmobil hjemmetjenesten
Mobil 977 35 063

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra