Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles deg som trenger bistand i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom, kognitiv svikt og / eller funksjonshemming.

Hjemmesykepleie skal hjelpe deg med nødvendig helsehjelp.

Kriteriene for å få hjemmesykepleie er:

- Må oppholde seg i Gjemnes kommune.
- Ha behov for hjemmesykepleie til pleie og omsorg.
- Trenger oppfølgning og observasjon av medisinsk behandling, som sårbehandling og medisiner.
- Forebygge og hindre sykdomsutvikling og innleggelse på institusjon.
- Rehabilitering etter sykdom.
 

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 115 kB)


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er gratis. 

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB)