Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer hverdagen slik som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

 • Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
 • Det er en tidsavgrensa og intensiv rehabilitering, der du trener på det som trengs for å nå dine mål.
 • Fysioterapeut og hjemmetjeneste gjør en systematisk kartlegging og hjelper deg å utarbeide mål og tiltak.
 • Treninga vil foregå hjemme eller i nærmiljøet.
 • Fysioterapeut og hjemmetjeneste arbeider sammen med deg for at du skal nå måla dine.

 

 

HVEM ER HVERDAGSREHABILITERING FOR?

 

Deg som er voksen/eldre og som

 • Bo hjemme
 • Opplever funksjonstap etter f.eks sykdom, skade, liten aktivitet over lengre tid
 • Vil være aktiv og fremdeles bo hjemme
 • Er motivert til å greie deg selv i størst mulig grad
 • Har noe hjelp i hverdagen din, men står i fare for å trenge mer hjelp
 • Kan ta imot informasjon og nyttiggjøre deg tilbudet

 

HVORDAN KAN DU FÅ HVERDAGSSREHABILITERING?

 • Ta kontakt med fysioterapi- eller hjemmetjenesten
 • Be om videre informasjon om ordninga og om søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester
 • Be eventuelt pårørende eller tjenesteyter om hjelp til utfylling
 • Vedtaksteamet gjør vedtak
   

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Telefon hjemmetjenesten: 977 35 063 (vaktmobil)  911 26 983 (vaktrom dagtid)

Telefon fysioterapitjenesten: 947 95 971