Individuell plan/koordinator

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Forutsatt at en av tjenesten er kommunal. Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg. 

Individuell plan (IP) er et verktøy der dine mål skal være utgangspunkt for planen. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for.

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Søk for individuell plan