Kreftkoordinator

Kreft og palliasjon

Her finner du mer informasjon om kreftkoordinator i Gjemnes kommune

Kreftkoordinator i Gjemnes kommune er en kontaktperson i kommunen som bla. har rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor kreftpasienter i alle faser av sykdommen, samt ovenfor pårørende og helsepersonell.

Kreftkoordinator bidrar til å tilrettelegge og koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. 

Kontaktinformasjon

Eva Ulset
Seksjonsleder sykehjem
E-post
Mobil 975 46 702