Miljørettet helsevern

 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø.

Det er SINTEF Norlab som, på vegne av Gjemnes kommune, gjennomfører blant annet tilsyn, godkjenner virksomheter, samt driver saksbehandling innen miljørettet helsevern. På hjemmesiden deres vil du finne nærmere informasjon om de ulike temaene, samt elektroniske søknads- og meldetjenester. Blant annet søknad om godkjenning for barnehager og skoler, meldeskjema for frisør- og hudpleie m.m.

Følg lenken her: SINTEF Norlab , se under «Tjenester» og «Miljørettet helsevern».

Kontaktinformasjon: miljorettet.helsevern@sintefnorlab.no

(Se ellers kontaktinformasjon inne på SINTEF Norlab sine sider)

Kontaktinformasjon

Sintef Norlab
E-post