Omsorgsbolig

Funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

 

 

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Boligene tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven av kommunes vedtaksteam og husleiekontrakt inngås med driftsavdelingen i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Mobil 957 48 857
Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312