Omsorgsbolig

Funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

 

 

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Boligene tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven av kommunes vedtaksteam og husleiekontrakt inngås med driftsavdelingen i kommunen.