Omsorgsbolig

Funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

 

 

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Boligene tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven av kommunes vedtaksteam og husleiekontrakt inngås med driftsavdelingen i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Randi Harstad Gildestad
Renholdsleder
E-post

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Marit Veum
Seksjonsleder hjemmetjenesten
E-post
Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Irene Apold
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Omsorgsbolig Nåstad

Flata 18

6639 Batnfjordsøra