Om tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede gir ulike tjenester til utviklingshemmede. Støttekontakt, avlastning, dag- og aktivitetstilbud er tjenestens viktigste oppgaver.

Tjenestene som gis kan for eksempel være praktisk bistand og opplæring, samt dagaktivitetstilbud, støttekontakt og avlastning. 

Søknadskjema (PDF, 184 kB)