Om tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede gir ulike tjenester til utviklingshemmede. Støttekontakt, avlastning, dag- og aktivitetstilbud er tjenestens viktigste oppgaver.

Tjenestene som gis kan for eksempel være praktisk bistand og opplæring, samt dagaktivitetstilbud, støttekontakt og avlastning. 

Søknadskjema (PDF, 184 kB)

Kontaktinformasjon

Irene Apold
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 90 21 62 11