Parkeringstillatelse for forforflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. Tilbudet er i først og fremst beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Du søker ved å fylle ut to skjemaer for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Søknaden har to deler:
1. Du må selv fylle ut "søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede"
Husk å legge ved et passbilde av nyere dato. Alle felt i søknaden må fylles ut.
2. Fastlegen din skal fylle ut skjemaet legeerklæring.

Skjemaene kan også fås ved servicekontoret på kommunehuset, tlf. 71 29 11 11.

Søknaden sendes til: Gjemnes kommune v/servicekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller kom innom servicekontoret, så får du parkeringsbeviset for forflytningshemmede mens du venter.

Parkeringskortet kan ikke fornyes, med mindre det går fram i legeerklæringen at dette er en varig tilstand. Dersom du mener at du fremdeles har behov for parkeringsbevis for forflytningshemmede etter utløpstiden, må du søke på nytt.

Parkeringstillatelse som disponeres av institusjon
Det kan utstedes parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, og som disponeres av institusjon. Se forskriftenes §5

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Mobil 94 16 69 29