Parkeringstillatelse for forforflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift. Du får vanligvis tillatelse for to til fem år. Tilbudet er i først og fremst beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Du søker ved å sende inn søknadskjema parkeringstillatelse for forflytningshemmede, legeerklæring og passfoto av deg selv eller et bilde ala et passfoto.

Søknaden har to deler:
1. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fylles ut av søker
Husk å legge ved et passbilde av nyere dato. Alle felt i søknaden må fylles ut.
2. Legeerklæring - Fastlegen din skal fylle ut skjemaet

Søker du som passasjer? Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Behovet må komme frem av legeerklæringen og i søknaden. Man søker enten som fører eller passasjer.

Skjemaene kan også fås ved servicekontoret på kommunehuset, Nordmørsvegen 24, tlf. 71 29 11 11.

Søknaden sendes til: Gjemnes kommune v/servicekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller kom innom servicekontoret.

Parkeringstillatelse som disponeres av institusjon:
Det kan utstedes parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, og som disponeres av institusjon. Se forskriftenes §5

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.