TT-kort - Transporttjeneste for funksjonshemmede

Har du en funksjonshemming og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter, kan du søke om TT-kort. Ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Søknad: 

Det blir ikke tatt inn nye brukere i TT-ordninga i 2024. Du kan søke om TT-kort for 2025 når søknadsskjema blir tilgjengelig.

TT-ordningen i Møre og Romsdal, søknadskjema, retningslinjer og legeerklæring

 

For deg som allerede har TT-kort

Saldo

Lurer du på saldoen på TT-kortet ditt kan du sjekke det på rtt.no/tt
Saldo på ditt kort kan du også få ved å:

 
Mistet eller skadet kort?

Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Gjemnes kommune.

Hvis du har mistet eller skadet kortet ditt skal du melde inn dette så snart som mulig ved å ringe 51 90 90 01

Det gamle kortet blir sperret, og du får tilsendt et nytt. Kostnaden for nytt kort blir belastet brukerkontoen din.