TT-kort

Transporttjenesten er et tilbud om transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har problemer med å reise kollektivt.

Hvem kan bruke tjenesten:
De som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan benytte seg av kollektiv transport til fritidsreiser. 

Hvordan søke:
Fyll ut: søknadskjema  (PDF, 50 kB) og og legeerklæring (PDF, 624 kB) og send det til:

 

Gjemnes kommune
TT-ordninga
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra 

 

Ved spørsmål om ordninga og søknad kom innom eller kontakt servicekontoret på post@gjemnes.kommune.no eller tlf. 71 29 11 11.

 

Mer informasjon finner på på sidene til TT-ordninga hos fylkeskommunen.

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Mobil 941 66 929