TT-kort - Transporttjeneste for funksjonshemmede

Har du en funksjonshemming og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter, kan du søke om TT-kort. Ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 

TT-ordningen blir administrert av Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, som samarbeider med kommunen. Kommunen står for godkjenning av nye brukere i samsvar med fylkeskommunens retningslinjer. Dersom du ønsker å bli vurdert som bruker, kan du ta kontakt med/sende søknad til Servicekontoret i Gjemnes kommune.

Hvem kan bruke tjenesten:
TT-kort-ordningen er for personer med nedsatt funksjonsevne og forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. TT-ordningen er ikke erstatning for et eventuelt dårlig kollektivtilbud.

Hvordan søke:
Vi trenger dokumentasjon på din funksjonshemming. I dokumentasjonen må det komme fra hva din diagnose er eller hvorfor du trenger tt-kort, og om hvor lenge funksjonshemmingen vil vare. Fyll ut: søknadskjema  (PDF, 50 kB) og og legeerklæring (PDF, 624 kB) og send det til:

Gjemnes kommune
Servicekontoret
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra 

Mer informasjon om TT-ordningen finner på på sidene til Møre og Romsdal Fylkeskommune

 

For deg som allerede har TT-kort

 

Saldo

Lurer du på saldoen på TT-kortet ditt kan du sjekke det på rtt.no/tt
Saldo på ditt kort kan du også få ved å:

 

Mistet eller skadet kort?

Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for Gjemnes kommune.

Hvis du har mistet eller skadet kortet ditt skal du melde inn dette så snart som mulig ved å ringe 51 90 90 01

Det gamle kortet blir sperret, og du får tilsendt et nytt. Kostnaden for nytt kort blir belastet brukerkontoen din.

Hvis kortet ditt ikke virker, må du betale turen selv, ta vare på kvitteringa og snarest sende krav til: Rogaland Taxi AS, Postboks 14, 4068 Stavanger eller på e-post: post@rogaland-taxi.no

Kravet må inneholde informasjon om årsak, brukernummer og bankkontonummer.