Kommunestyrevalg 2023

Det er i år kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. På denne siden vil vi legge ut informasjon om valg til deg som velger og innbygger i Gjemnes kommune. Nederst vil du finne lenker til informasjon fra Valgdirektoratet.

Første frist er 31.mars kl. 12:00 for de som vil stille listeforsalg til årets kommunestyre valg: Listeforslag (valg.no)

Innkomne listeforslag

Denne listen vil oppdateres fortløpende.

 

Spørsmål og svar:

Når er valget?

Valgdagen  i år er 11.september 2023

Hva trenger jeg å ta med når jeg skal stemme?

Legitimasjon

Hvem har stemmerett?

I Norge er alle norske statsborgere over 18 år (det kalenderåret valget avholdes), som er eller har vært folkeregistrert i Norge, og ikke har mistet stemmeretten etter grunnlovens §53 stemmeberettigede ved offentlige valg.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

På Angvik skule i Angvik og Kulturstua i Batnfjordsøra. Åpningstid frakl. 12:00 - kl.20:00

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

På kommunehuset på Batnfjordsøra fra den 10. august til 8. september 2023, mandag til fredag fra kl. 10.00 – kl. 14.00.
I uke 35 og 36 (to uker før valget, 28.august - 8.september) vi det bli utvidet åpningstid, mandag til fredag
fra kl. 09.00 - kl. 18.00.

Det blir også lagt til rette for tidligstemmegivning på kommunehuset fra 3. juli – 9.august 2023.

Kan jeg søke om å stemme hjemme?

Ja, stemmegivning hjemme er for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte. De kan søke om få å stemme hjemme.

Søknadsfrist 31. august 2023

Mer informasjon om valget finner du på valg.no

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra