Vaksinering mot korona i Gjemnes kommune

oppdatert 23.08.2021

Har du ikke hørt fra kommunen så ta kontakt hvis du ønsker vaksine.

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er gratis.

Oversikt over antall vaksinerte i Gjemnes kommune finner du på på FHI sine sider

Hva med 16-17 åringer?

De kan vaksineres nå, ta kontakt med kommunen hvis du ikke har hørt noe.

Dette gjelder også de som fyller 16 år i år. (Må ha samtykkeskjema)

Se også informasjon fra FHI

Samtykkeskjema (Bruk selv om barnet ikke har alvorlig underliggende sykdom)

Jeg har ikke hørt noe?

Ta selv kontakt:

Send e-post til vaksinering@gjemnes.kommune.no med Navn, fødselsdato, mobilnummer og tidligste tidspunkt du kan vaksineres. 

Hvor langt har kommunen kommet og hva er planen fremover?

Dato: 23.07.2021

Har du ikke fått tilbud om vaksine så ta kontakt med kommunen på vaksinering@gjemnes.kommune.no (Navn, fødselsdato, mobilnummer, tidligste tidspunkt du kan ta vaksine)

Alle innbyggere i kommunen over 18 skal ha fått tilbud om  1. dose

Alle far 16 år kan nå vaksinere seg.

Alle blir tilbudt pfizer vaksinen.

Hvordan melder jeg med på vaksinering?

Du kan gå inn på c19.no og bestille time. Du skal ha fått en sms om dette.

Får du ikke tilgang til c19.no eller har du ikke mottatt sms om å logge den inn på c19? 

Send e-post til: vaksinering@gjemnes.kommune.no  med Navn, fødselsdato, tidligste tidspunkt for vaksinering og mobilnummer.

Når blir jeg vaksinert?

Du blir vaksinert når vi har kommet til din prioriteringsgruppe. Hvor lang tid det tar avhenger av hvor mange vaksiner kommunen mottar.

Hvordan foregår vaksinering i Gjemnes?

Innbyggere vil få innkalling til vaksinasjon over SMS eller telefon når det er deres tur. Ved SMS følg linken og bekreft oppmøte. Vi oppfordrer til å hjelpe familiemedlemmer eller bekjente med å bekrefte vaksinering, dersom man vet om noen som kan ha behov for dette.  Har du ikke hørt noe ta kontakt.

Ta med maske og utfyllt egenerklæringsskjema til din vaksinasjon. Egenerklæringsskjema finner du her.

I dag skjer vaksinering på helse og omsorgssenteret. Sted kan endres, dersom det blir behov for dette. Den som har behov for transport til vaksinasjonssted har ansvar for å skaffe dette selv. Dersom det er umulig å ordne transport selv, kan kommunen kontaktes på telefonnummer 482 92 236.

Jeg har fastlege i annen kommune

Alle innbyggere i Gjemnes vil få tilbud om vaksine her, uavhengig av hvor du har din fastlege. Dette gjelder også om du har underliggende sykdommer som din fastlege er pliktig til å opplyse Gjemnes kommune om. 

Hva skjer på vaksinasjonsdagen?

Vaksineringen vil ta ca én time fra oppmøtetidspunkt. Møt maks 10 minutter før oppsatt tid.

Når du kommer til vaksineringen gjør du følgende (Vi forteller deg også på dagen hva du skal gjøre):

  • Ta med ferdigutfylt egenerklæringsskjema som du finner vedlagt dette informasjonsskrivet (Fylles ut hjemme samme dag som du får vaksine).
  • Parker på et fornuftig sted og ta hensyn til dine medborgere.
  • Ha på deg munnbind før du går inn.
  • Sett deg på anvist, nummerert, stol.
  • Gi egenerklæringsskjema som blir samlet inn.
  • Gi lett tilgang til naken overarm for vaksinatør. Husk du vil være i samme rom som andre som blir vaksinert.
  • Vent i 20 minutter for observasjon etter at vaksinen er satt.
  • Dra hjem.
  • Motta innkalling til dose 2 på SMS samme dag.
Hvilken type vaksine vil jeg få?

Det avhenger av hvilke vaksiner kommunen mottar fra Staten.  Pdd så mottar kommunen bare pfizer vaksiner.

Ingen vil motta vaksiner som ikke er anbefalt for deg.

Hvilke bivirkninger kan jeg forvente?

Det kommer ny informasjon om bivirkninger hele tiden. Vi anbefaler at du ser på FHI sine sider om bivirkninger.

FHI sin side om bivirkninger

Hvor finner jeg koronasertifikat?

Det er fortsatt usikker hva et koronasertifikat kan brukes til, men du kan finne det her.

Link til koronasertifikat

Hvor kan jeg få vite mer?

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Tar dere vare på meg?

Ja, vi tar vare på deg!

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.