Vaksinering mot korona i Gjemnes kommune

oppdatert 08.08.2022

Dersom du ikke har tatt 1. dose med vaksine, men ønsker det nå, ta kontakt med kommunen på e-post: vaksinering@gjemnes.kommune.no. Det er og mulig å ta direkte kontakt med legekontoret.

De som har fått to vaksiner og venter på å få boosterdose vil få innkalling så snart det har gått lang nok tid fra dose 2, det skal minimum være 20 uker mellom disse to dosene. Dersom du ikke har fått melding må ta kontakt med kommunen på e-post: vaksinering@gjemnes.kommune.no eller direkte til legekontoret.

De som har 3 doser i grunnvaksineringa og skal ta boosterdose (høyrisikogruppe) må tak kontakt på kommunens e-post eller direkte til legekontoret. Det skal minimum ha gått 3 måneder mellom dose 3 og boosterdosen.

De som er under 16 år og har fått en dose vil automatisk få innkalling til dose to når de fyller 16 år. Dersom de ikke har fått melding må ta kontakt med kommunen på e-post: vaksinering@gjemnes.kommune.no eller direkte til legekontoret.

 

De som har 3 doser i grunnvaksineringa og skal ta boosterdose (høyrisikogruppe) må tak kontakt på kommunens e-post eller via legekontoret. Det skal minimum ha gått 3 måneder mellom dose 3 og boosterdosen.

FHI anbefaler  personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Innkalling kommer på SMS når det er deres tur.  

I september vil kommunen starte med vaksinering av de over 65 år. Innkalling til vaksinering kommer i september.  

 

Vaksinering skjer fra og med 1. mai annen hver fredag.  All vaksineringa vil skje på legekontoret.

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er gratis.

Oversikt over antall vaksinerte i Gjemnes kommune finner du på på FHI sine sider

Hvilke grupper prioriteres til oppfriskingsdose?

Kommunen får tilsendt tilstrekkelig med vaksiner. Alle over 18 år som har ventet minimum 20 uker får tilbud om oppfriskningsdoser. 

 

Vaksine til ungdom

Ungdom født 2003 - 2005: Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksinering hvis de ønsker.

Ungdom født 2006 - 2009: Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8 - 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barn selv ønsker dette.

Barn født 2010 - 2016: Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for følgende grupper: 

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose anbefales, men det er mulig å gi dose 2 etter 8 - 12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier dette).

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Koronavaksinasjonsprogrammet kan du se hos FHI

Samtykkeskjema (Bruk selv om barnet ikke har alvorlig underliggende sykdom)

Når blir jeg vaksinert?

 

Du vil få en innkalling når det har gått 20 uker siden dose 2. Når du logger inn på c19.no vil du få tildelt første ledige time: 1-7 dager frem i tid.

Vaksinering for barn

Barn født 2010 - 2016: Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for følgende grupper: 

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose anbefales, men det er mulig å gi dose 2 etter 8 - 12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier dette).

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Pfizer er godkjent fra 5 år og oppover, og aldersgruppen 5-11 år får en tilpasset barnedosering.

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

For vaksinering ta kontakt på vaksinering@gjemnes.kommune.no eller på koronatelefonen (hverdager 08.30-14.00): 48 29 22 36

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om vaksinering av barn

Hva skjer på vaksinasjonsdagen?

Vaksineringen vil ta ca én time fra oppmøtetidspunkt. Møt maks 10 minutter før oppsatt tid.

Når du kommer til vaksineringen gjør du følgende (Vi forteller deg også på dagen hva du skal gjøre):

 • Ta med ferdigutfylt egenerklæringsskjema som du finner vedlagt dette informasjonsskrivet (Fylles ut hjemme samme dag som du får vaksine).
 • Parker på et fornuftig sted og ta hensyn til dine medborgere.
 • Ha på deg munnbind før du går inn.
 • Sett deg på anvist, nummerert, stol.
 • Gi egenerklæringsskjema som blir samlet inn.
 • Gi lett tilgang til naken overarm for vaksinatør. Husk du vil være i samme rom som andre som blir vaksinert.
 • Vent i 20 minutter for observasjon etter at vaksinen er satt.
 • Dra hjem.
 • Motta innkalling til dose 2 på SMS samme dag.
Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:
 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden (for ungdom 12-15 år gjelder det uavhengig av tid siden sykdom)

 

Hvor finner jeg koronasertifikat?

Koronasertifikat finner du ved å logge deg inn på helsenorge (link). Ta kontakt med koronatelefonen om du trenger hjelp.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.