Vaksinering mot korona i Gjemnes kommune

oppdatert 18.03.2021

Kommunen tar kontakt når DU skal vaksineres.

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er gratis.

Oversikt over antall vaksinerte i Gjemnes kommune finner du på på FHI sine sider

Vaksinering

Hvordan melder jeg med på vaksinering?

Du melder deg IKKE på vaksinering. 

Kommunen tar kontakt med DEG når det er DIN tur til å bli vaksinert. 

Når blir jeg vaksinert?

Du blir vaksinert når vi har kommet til din prioriteringsgruppe. Hvor lang tid det tar avhenger av hvor mange vaksiner kommunen mottar.

Jeg er helsepersonell hvor får jeg vaksine?

Er du prioritert helsepersonell er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette. 

Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret for helsepersonellet, om det er kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere.

Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon.

Jeg har fastlege i annen kommune

Alle innbyggere i Gjemnes vil få tilbud om vaksine her, uavhengig av hvor du har din fastlege. Dette gjelder også om du har underliggende sykdommer som din fastlege er pliktig til å opplyse Gjemnes kommune om. 

Hvordan foregår vaksinering i Gjemnes?

Innbyggere vil få innkalling til vaksinasjon over SMS eller telefon når det er deres tur. Ved SMS følg linken og bekreft oppmøte. Vi oppfordrer til å hjelpe familiemedlemmer eller bekjente med å bekrefte vaksinering, dersom man vet om noen som kan ha behov for dette. 

Når det nærmer seg vaksinasjon av prioriteringsgruppen du hører til i, vil du få et informasjonsskriv og et egenerklæringsskjema i posten. Skjemaet skal fylles ut samme dag som du skal vaksineres og tas med, ferdig utfylt, til vaksinasjonsstedet.

I dag skjer vaksinering på helse og omsorgssenteret. Sted kan endres, dersom det blir behov for dette. Den som har behov for transport til vaksinasjonssted har ansvar for å skaffe dette selv. Dersom det er umulig å ordne transport selv, kan kommunen kontaktes på telefonnummer 482 92 236.

Hva skjer på vaksinasjonsdagen?

Vaksineringen vil ta ca én time fra oppmøtetidspunkt. Møt maks 10 minutter før oppsatt tid.

Når du kommer til vaksineringen gjør du følgende (Vi forteller deg også på dagen hva du skal gjøre):

  • Ta med ferdigutfylt egenerklæringsskjema som du finner vedlagt dette informasjonsskrivet (Fylles ut hjemme samme dag som du får vaksine).
  • Parker på et fornuftig sted og ta hensyn til dine medborgere.
  • Ha på deg munnbind før du går inn.
  • Sett deg på anvist, nummerert, stol.
  • Gi egenerklæringsskjema som blir samlet inn.
  • Gi lett tilgang til naken overarm for vaksinatør. Husk du vil være i samme rom som andre som blir vaksinert.
  • Vent i 20 minutter for observasjon etter at vaksinen er satt.
  • Dra hjem.
  • Motta innkalling til dose 2 på SMS samme dag.
Hvilken type vaksine vil jeg få?

Det avhenger av hvilke vaksiner kommunen mottar fra Staten. 

Ingen vil motta vaksiner som ikke er anbefalt for deg.

Hvilke bivirkninger kan jeg forvente?

Det kommer ny informasjon om bivirkninger hele tiden. Vi anbefaler at du ser på FHI sine sider om bivirkninger.

FHI sin side om bivirkninger

Hva er prioriteringsrekkefølgen?

Prioriteringsrekkefølgen er satt av Staten slik:

1. Beboere i sykehjem og helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske posisjoner


2. Alder 85 år og eldre


3. Alder 75–84 år


4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Organtransplantasjon
– Immunsvikt
– Blodkreftsykdom siste fem år
– Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
– Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon


5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
– Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
– Diabetes
– Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
– Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 eller høyere)
– Demens
– Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
– Hjerneslag
– Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.


6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5


7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5


8. Alder 55–64 år


9. Alder 45–54 år

Personer mellom 18 og 44 år uten underliggende sykdommer nevnt i pkt 4 og 5 kommer nederst på prioriteringslisten.

Hvor kan jeg få vite mer?

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Tar dere vare på meg?

Ja, vi tar vare på deg!

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.