Vaksinering mot korona i Gjemnes kommune

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Ved spørsmål ring omsorgstelefon 482 92 236

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vil være gratis.

Kommunen er bedt om å legge omfattende planer for gjennomføring av vaksineringen og er i gang med det.

2 typer vaksiner er godkjent. De første vaksinene i Gjemnes kommune kom rett over nyttår. Det kommer foreløpig få doser om gangen. 

Alle på sykehjemmet er vaksinert, og vi fortsetter med aldersgruppen over 85 år. Disse vil bli kontaktet av kommunen og få time. I tillegg bruker vi 20% av vaksinene vi får, til helsepersonell.

Innbyggere over 85 år vil bli kontaktet av kommunen, og få time. Inntil videre ser det ut til at vi kan vaksinere ca 10 personer pr. uke.

Alle i Gjemnes kommune over 75 år er kontaktet av kommunen med spørsmål om vaksine ønskes.

 Innbyggere mellom 18 og 75 år som har sykdom/ tilstander beskrevet på hjemmeside til kommunen, vil få informasjon om gjennomføring ved et seinere tidspunkt. Det har ingen betydning om du har fastlege i kommunen eller ikke. Dette gjelder også for de gruppene som har prioritet 5-9 på kommunen sine hjemmeside.


I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 
1. Beboere i sykehjem og helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske posisjoner
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75–84 år
4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Organtransplantasjon
– Immunsvikt
– Blodkreftsykdom siste fem år
– Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
– Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
– Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
– Diabetes
– Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
– Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 eller høyere)
– Demens
– Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
– Hjerneslag
– Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
8. Alder 55–64 år
9. Alder 45–54 år

Du blir kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur, skriver FHI på sine nettsider.

Vaksinen er av en slik art i forhold til lagring og holdbarhet at kommunen vil ha svært begrenset tidsperspektiv fra vi mottar vaksiner til de skal være gitt til befolkningen.

Vi ber om forståelse for dette og anmoder innbyggerne om å være klare og bistå sine nærmeste i å komme seg til vaksinering til angitt tid og sted.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om tid/sted for vaksinasjon. 

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Mer informasjon om koronavaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettside:  www.fhi.no/kvp  

 

Vaksinasjon av pasienter med fastlege i annen kommune:

Mange har spørsmål om vaksinasjon av pasienter som har underliggende sykdommer, med fastlege i annen kommune. Gjemnes kommune har sendt problemstillingen til sentrale myndigheter og har fått til svar at det vil komme en avklaring i månedsskiftet. Foreløpig har vi fått såpass få vaksiner pr uke, at det vil ta noe tid før problemstillingen er aktuell.  Når vi får mer info, så legges dette ut på facebook og på gjemnes.kommune.no.