Leiesatser i kommunale idrett- og kulturbygg

Leiesatser samfunnshuset
Aktivitet/trening Samfunnshuset Batnfjordsøra Lag/organisasjoner/bedrifter fra Gjemnes kommune Leiesatser lag/organisasjoner utenfra
Sal inkl. 2 garderober pr. time 230 kr 355 kr
Sal inkl. 2 garderober pr. dag 2100 kr 3000 kr
1 garderobe pr. time 110 kr 210 kr
Kulturstuå pr. time 260 kr 300 kr
Kulturstuå pr. dag 1300 kr 1600 kr
Sal og kjøkken til dansearrangement 15% av bto. billettinntekter min. 3000 kr og maks. 6000 kr 15% av bto. billettinntekter min. 3000 kr og maks. 6000 kr
Inntektsgivende arrangement sal pr. time 420 kr
Inntektsgivende arrangement sal pr. dag 2600 kr
Inntektsgivende arrangement kulturstuå pr. time 300 kr
Inntektsgivende arrangement kulturstuå pr. dag 1600 kr
Kjøkken pr. gang 390 kr 390 kr
Øvingsrom for band pr. deltaker pr. semester 315 kr
Svømmehall voksen pr. gang 75 kr 75 kr
Svømmehall barn pr. barn 30 kr 30 kr
Rabatt ved kjøp av klippekort 30 % 30 %
Leie av svømmehallen uten vanlig åpningstid pr. time 600 kr 600 kr
Rabatt ved fast leie av svømmehallen 30 % 30 %
Gjemneshallen
Trening/aktivitet Gjemneshallen, Torvikbukt Lag/organisasjoner/bedrifter fra Gjemnes kommune Leiesatser lag/organisasjoner utenfra
1/1 hall inkl. 2 garderober pr. time 325 kr 375 kr
1/1 hall inkl. 2 garderober pr. dag 2500 kr 2800 kr
2/3 hall inkl. 2 garderober pr. time 215 kr 315 kr
2/3 hall inkl. 2 garderober pr. dag 1700 kr 2000 kr
1/3 hall inkl. 2 garderober pr. time 175 kr 265 kr
1/3 hall inkl. 2 garderober pr. dag 1000 kr 1400 kr
Klatreveggen pr. time 275 kr 305 kr
Klatreveggen pr. dag 1700 kr 2000 kr
Kjøkken pr. gang 400 kr 400 kr
1 garderobe pr. time 110 kr 110 kr
Miljørommet pr. time 0 250 kr
Miljørommet pr. dag uten kjøkken 0 2000 kr
Inntektsgivende arrangement 1/1 hall pr. dag 3000 kr
Inntektsgivende arrangement 1/1 hall pr. time 500 kr
Inntektsgivende arrangement Miljørommet pr. dag 1700 kr
Inntektsgivende arrangement Miljørommet pr. time 290 kr
Offentlig danse arrangement (1/1 hall, kjøkken og garderober) 15 % av bto. billettinntekter min. 6000 kr og maks. 13000 kr
Leiesummer Dansesalen 2023
Aktivitet/trening Dansesalen Batnfjordsøra Pris på leie
Sal pr. time 260 kr
Sal pr. dag 1200 kr