Leiesatser i kommunale idrett- og kulturbygg

Leiesatser samfunnshuset
Aktivitet/trening Samfunnshuset Batnfjordsøra Lag/organisasjoner/bedrifter fra Gjemnes kommune Leiesatser lag/organisasjoner utenfra
Sal inkl. 2 garderober pr. time 250 kr 360 kr
Sal inkl. 2 garderober pr. dag 2150 3100 kr
1 garderobe pr. time 110 kr 215 kr
Kulturstuå pr. time 265 kr 310 kr
Kulturstuå pr. dag 1350 kr 1650 kr
Sal og kjøkken til dansearrangement inkludert vask 4000 kr 4000 kr
Sal og kjøkken til dansearrangement uten vask 3000 kr 3000 kr
Inntektsgivende arrangement sal pr. time 425 kr
Inntektsgivende arrangement sal pr. dag 2650 kr
Inntektsgivende arrangement kulturstuå pr. time 305 kr
Inntektsgivende arrangement kulturstuå pr. dag 1650 kr
Kjøkken pr. gang 395 kr 495 kr
Øvingsrom for band pr. deltaker pr. semester 320 kr
Svømmehall voksen pr. gang 75 kr 75 kr
Svømmehall barn pr. barn 30 kr 30 kr
Rabatt ved kjøp av klippekort 30 % 30 %
Leie av svømmehallen uten vanlig åpningstid pr. time 600 kr 600 kr
Rabatt ved fast leie av svømmehallen 30 % 30 %
Gjemneshallen
Trening/aktivitet Gjemneshallen, Torvikbukt Lag/organisasjoner/bedrifter fra Gjemnes kommune Leiesatser lag/organisasjoner utenfra
1/1 hall inkl. 2 garderober pr. time 330 kr 380 kr
1/1 hall inkl. 2 garderober pr. dag 2550 kr 2850 kr
2/3 hall inkl. 2 garderober pr. time 220 kr 320 jr
2/3 hall inkl. 2 garderober pr. dag 1750 kr 2050 kr
1/3 hall inkl. 2 garderober pr. time 180 kr 270 kr
1/3 hall inkl. 2 garderober pr. dag 1050 kr 1450 kr
Klatreveggen pr. time 280 kr 310 kr
Klatreveggen pr. dag 1750 kr 2050 kr
Kjøkken pr. gang 360 kr 410 kr
1 garderobe pr. time 110 kr 110 kr
Miljørommet pr. time 0 255 kr
Miljørommet pr. dag uten kjøkken 0 2050 kr
Inntektsgivende arrangement 1/1 hall pr. dag 3100 kr
Inntektsgivende arrangement 1/1 hall pr. time 510 kr
Inntektsgivende arrangement Miljørommet pr. dag 1750 kr
Inntektsgivende arrangement Miljørommet pr. time 295 kr
Offentlig danse arrangement (1/1 hall, kjøkken og garderober) inkl. vask 5000 kr
Offentlig danse arrangement (1/1 hall, kjøkken og garderober) 4000 kr
Leiesummer Dansesalen 2023
Aktivitet/trening Dansesalen Batnfjordsøra Pris på leie
Sal pr. time 250 kr
Sal pr. dag 1250 kr