Bestille tider i idretts- og kulturbygg

Her vil det komme bestillingskjema, inntil da ta kontakt med servicekontoret eller kulturleder.

 
Det blir sendt ut faktura på leie i idretts- og kulturbygg, dersom det er enkelt leie kan dette også betales med Vipps. Vippsnummeret er 728758.  

Sjekkliste og ordensreglar for Batnfjord samfunnshus (PDF, 99 kB)

Ordensreglar og instruks for svømmehallen (PDF, 62 kB)

Elektroniske lås - bruksanvisning (DOC, 225 kB)

Utleigereglar for Samfunnshuset og Gjemneshallen (PDF, 230 kB)