Badeplassar

I kommunen har vi følgjande offentlege tilrettelagde badeplassar og friområder:

  • Astad – Badeplass, gjestebrygge og turveg
  • Ikornneset – Badeplass, gjestebrygge, turveg/kulturminneløype
  • Osen ved Fosterlågen – Badeplass, aktivitetsområde, båtutsett og turveg.