Tur og friluftsliv

Gjemnes kommune er ein relativt stor kommune med svært mykje areal som eignar seg til friluftsaktivitetar både på sjøen, i fjæra, i nærmiljøet og i skog og fjell

Det er dei seinare åra gjort eit omfattande arbeid med merking og registrering av turar i kommunen. Desse er registrert  på  Morotur.

For meir informasjon om jakt og fiske kan du oppsøke Møre og Romsdal jeger og fisk.