Gjemnes ungdomsklubb

Alle ungdomar frå Gjemnes som går på ungdomsskulen og første året på vidaregåande,  er hjarteleg velkomne til Ungdomsklubben i  Gjemneshallen kvar fredag mellom kl. 19.00 og 22.30.

Vi er interessert i å koma i kontakt med vaksne som vil vere med som medhjelparar

i klubben. Både dei som har ungdomar  som går i klubben og andre med interesse for

ungdomsarbeid er hjarteleg velkomne til å bli med på laget.

 

Vil du stille som frivillig eller vil vite meir om klubben,

ta kontakt kulturkontoret eller folkehelsekoordinator

 

Ungdomsklubben nyttar seg av ordninga "Heim for ein 50-lapp"  Dette gjer at ungdomane kjem seg trygt heim med drosje etter klubben.

Kontaktinformasjon

Maaike Magdalena Roorda
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 907 11 095
Siri Ask Fredriksen
Kulturleder
E-post
Mobil 419 00 996

Åpningstider

Fredager kl. 19.00 - 22.30