Gjemnes ungdomsklubb

Ungdomsklubben i Gjemnes kommune er en møteplass for ungdom i alderen 12-17 år (f.o.m. 8. trinn til man fyller 18 år). Beliggende i Gjemneshallen i Torvikbukt, åpner klubben sine dører hver fredag mellom 19.00 og 22.30, følger skoleruten. Tilbudet er GRATIS.

Det er alltid 3- 4 voksne vakter til stede på klubben for å være med å ivareta ungdommene og bidra til at de har trygge voksne å snakke med. De hjelper også til med å organisere aktiviteter, kiosk m.m. I tillegg til frivillige vakter er også klubbens leder til stede 1-2 kvelder i måneden.  

Ungdomsklubben benytter både hallen og miljørommet i Gjemneshallen til ulike aktiviteter. I hallen kan ungdommene engasjere seg i alt fra volleyball og basketball til fotball og andre aktiviteter. Miljørommet er et populært sted for mange, med blant annet kjøkken, kiosk, TV-krok, biljard- og bordtennisbord. Her finner man også et langbord hvor ungdommene kan samles for brettspill, kreative aktiviteter m.m.  

Flere ganger i året arrangeres det også eksterne aktiviteter for ungdommene, som klatring, kulturskole, workshops og ulike turneringer. Dette gir ungdommene muligheten til å utforske nye interesser og oppleve spennende utfordringer sammen med venner og andre jevnaldrende.  

Ungdomsklubben er populært blant de unge i Gjemnes, med et gjennomsnitt på 40-60 besøkende hver åpningskveld. Vi jobber for at klubben skal være et trygt og inkluderende tilholdssted. For å støtte opp om ungdommenes sikkerhet og tilgjengeligheten av klubben, benytter Gjemnes kommune ordningen "Trygt heim for en 50-lapp". Gjennom denne ordningen kan ungdommene betale kun 50 kroner for en taxitur hjem, uavhengig av hvor de bor i kommunen. Dette initiativet sikrer at flere ungdommer har muligheten til å delta og komme seg trygt hjem etter en kveld på klubben. 

 

Regler for ungdomsklubben 

For å opprettholde et trygt og positivt miljø på ungdomsklubben, er det viktig at alle følger klubbens regler: 

  • Alkohol og rusmidler: Det er strengt forbudt å ta med, nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler både inne og utenfor Gjemneshallen. Dersom noen blir tatt for bruk av alkohol eller annet rusmiddel, vil dette medføre telefon til foresatte, en advarsel, og ved gjentakelse utestenging 1-3 klubbkvelder.
  • Opprydding: Alle ungdommene på klubben skal bidra med opprydding ved kveldens slutt. Dette sikrer et hyggelig miljø for alle og lærer ungdommene ansvarlighet. 
  • Erstatningsansvar: Skader på gjenstander og inventar må erstattes av den som forårsaker skaden. Det er viktig å respektere eiendommene og utstyret som er tilgjengelig for bruk. 
  • Tilhørighet: Klubben er primært for ungdommene i Gjemnes kommune. Dersom man ønsker å ha med besøk eller noen som ikke tilhører kommunen, må dette avklares med klubblederen på forhånd. 

 

Ved å følge disse reglene, sikrer vi at ungdomsklubben forblir et trygt, hyggelig og inkluderende sted for alle ungdommer i Gjemnes kommune.  

 

Vil du være vakt på ungdomsklubben?  

Ungdomsklubben trenger flere vakter. Klubben drives i stor grad på dugnad, og å være vakt er frivillig. Andrea er leder for klubben og er ansatt i kommunen. Det er hun som organiserer og setter opp vaktlistene, i tillegg er hun vakt ca 1 gang pr mnd., men hun hadde aldri kommet i mål uten frivillige vakter. Vaktene settes opp ca. 2-3 fredager i halvåret, men dette vil også være avhengig av hvor mange vakter vi har totalt for skoleåret.  

 

F.o.m. høsten 2024 vil det tilbys gratis førstehjelpskurs for vaktene, som vil gjentas årlig for de som står på vaktlisten. 

 

Ta kontakt med Andrea dersom du vil være vakt - og på denne måten bidra til en trygg møteplass for kommunens ungdommer 😊

Lenke til informasjon om ordninga "Trygt heim for ein 50-lapp"